You are here
Home > Çocuk Ve Bebek Sağlığı > Bexsero MenB Menenjit Aşısı Yaptırmak 2020

Bexsero MenB Menenjit Aşısı Yaptırmak 2020

Bexsero MenB Menenjit Aşısı Yaptırmak 2020

Kasım 2018 itibariyle Bexsero adıyla, ruhsatlı yeni bir menenjit aşısı, devletimizde de pazara çıkmıştır. Yeni bir menenjit aşısı çıktı diyince bazı durumlarda kafalar karışabiliyor, anne-babalar “amma da oldukça menenjit aşısı varmış” diyebiliyorlar. Şunu gene gene vurgulamakta yarar görüyorum, menenjit, doğrusu beyin zarı iltihabı bir enfeksiyon hastalığıdır, bir çok bakteri ya da virüs menenjite sebep olabilir. En ağır menenjit türleri bakteriyel menenjitlerdir, şu ana kadar tanınan en sık bakteriyel menenjit etkenleri Hib (hemophilus influenza tip B), Pnömokok ve Meningokoklardır. Esenlik Bakanlığımızın yoğun çabaları yardımıyla, 2007 senesinden beri Hib’e karşı 2011’den beri de pnömokoklara karşı parasız olarak toplumsal aşılama yapılmaktadır. Ve aslına bakarsak bunun meyvelerini ciddi anlamda toplamaya başlamış durumdayız, son senelerde oluşturulan çalışmalara bakılırsa bundan sonrasında ülkemizdeki menenjit vakalarında Hib sıfır, pnömokok da nerdeyse sıfıra yakın oranda asla görülmemektedir; bu tamamiyle toplumsal yoğun aşılamanın bir başarısıdır. Daha evvelce de yaşam sürdüğümüz benzer biçimde iyi mi difteri, tetanoz, çocuk felci benzer biçimde ağır hastalıklar tarihe gömüldüyse, bundan sonrasında menenjitin de nerdeyse tarihe gömülmek suretiyle bulunduğunu söyleyebiliriz.

Bexsero-MenB aşısı başka meningokok aşılarından değişik mı? Meningokok aşıları namacıyla tek tür değil?
Meningokok aşıları şu an amacıyla mahalli aşı takviminde olmamakla eş güdümlü, 2013 senesinden beri 4lü Meningokok aşısı (Menactra, Menveo, Nimenrix) devletimizde hususi aşı kapsamında uygulanmaktadır. Her ülkenin Meningokok tip dağılımı değişik olabilmektedir. Örnek vermek gerek görülürse İngiltere’de C seçimi Meningokok daha sık görülürken, devletimizde bilhassa de Hac ve Arap göçmenler namacıylaiyle W135 seçimi, bir de şu ana kadar aşısı olmayan B seçimi en sık görülen Meningokok türleriydi. Dolayısıyla bu bilimsel veri ışığında, yalnızca dörtlü aşı gerçekleştirmek devletimizde Meningokoka karşı tam bir koruma sağlamayacaktır. Bexsero – MenB aşısı da uygulanmış olduğu takdirde, tüm bakteriyel menenjitleri %90 üstünde kapsama altına aldığımızı söyleyebiliriz.

asi1

Son 5 senedir devletimizde oluşturulan dörtlü Meningokok aşıları A,C,Y,W135 benzer biçimde 4 tür Meningokok içermektedir. Aşı üretim teknolojilerine baktığımızda, ne yazık ki B seçimi aşı bu aşının amacıylae katılarak 5’li bir aşı şimdilik oluşturulamamıştır. Bu amaçla Bexsero – MenB aşısı yapılmadığı takdirde, devletimizde sık görülen bir tür olan, B seçimi Meningokokların gerçekleştireceği meningokoksemi ya da menenjit benzer biçimde hastalıklar önlenemeyecektir. Bu bakterinin yapabileceği en hafifçe hastalık menenjittir, daha ağır seyirli olan meningokoksemi tedavi edilmezse %50, tedavi edilse bile %15-20 sık sık hastaların 24 saat içersinde ölümüne ya da hayatta kalsa bile kol-bacak benzer biçimde uzuv kayıpları, körlük ve sağırlık benzer biçimde ağır hasarlarla sonuçlanabilir.

Yeni bir menenjit aşısını çocuğuma namacıyla yaptırayım, çocuğum kobay mı olacak?
Yeni bir menenjit aşısı ‘nı kabullenmekte zorluk çeken her anne-babaların haklı olarak sordurulmuş olduğu ilk sorudur bu; amacıylaiz rahat olsun, evladınız doğal ki kobay olmayacak. Bu esasen yeni bir aşı değildir, 2013 senesinde ilk kez ABD’nde ruhsat almış, tüm Dünyada bugüne dek 20 milyondan oldukça doz uygulanmış, classic aşı yan tesirleri haricinde, ciddi bir yan tesirleri görülmemiştir. Şu ana kadar 41 ülkede ruhsatlı olarak satılmaktadır. ABD, İngiltere benzer biçimde ilerlemiş ülkeler dahil, 9 ülkede de mahalli aşı takviminde parasız olarak uygulanmaktadır.

Bexsero – MenB menenjit aşısının yan tesirleri nedir?
Netice olarak aşı biyolojik bir üründür, doğal ki her aşıda bulunmuş olduğu benzer biçimde oldukça nadir görülebilecek bazı yan etkisinde bırakır olabilir, fakat şunlar aslına bakarsak oldukça enderdir. Klasik olarak en sık görülen yan etkisinde bırakır, tüm aşılarda gördüğümüz, aşı yerinde şişme, kızarma, sertlik ve ağrı, aşı oluşturulan gün ve ertesinde ateştir. Bunlar da aşı oluşturulan evlatların çoğunda görülmez. Öteki çocuk aşıları ile eş güdümlü aynı gün yapıldığında ateş olasılığının ve derecenin birazcık daha yüksek olabileceği bildirilmektedir. Bexsero başka aşılarla eş güdümlü yapılırsa bu mevzuya ilgi etmekte yarar vardır. Ateş 38,5 üzerine çıkarsa, ateş düşürücü ilaçlarla kolaylıkla denetim altına alınabilir. 28 haftanın altındaki oldukça küçük prematüre bebeklerde bu aşıdan sonrasında solunum düzeneğinin 48-72 saat izlenmesi önerilmektedir.

 

bexsero asi

Bexsero – Men B aşısı fiyatı nedir, devlet öder mi?
Bexsero fiyatı kasım 2018 itibariyle 326 TL’dir. Bexsero – MenB aşısı hemen hemen Esenlik Bakanlığı doğrultusundan ödenmemektedir, hususi aşı kapsamındadır. Bu sebeple Aile Sihhati Merkezlerinde parasız olarak uygulanmaz. Tüm hususi aşılarda bulunmuş olduğu benzer biçimde hep akla şu sual gelir, “devlet ödemediğine bakılırsa acaba bu aşı iyi bir aşı değil mi” devletin şu anda bunu ödememesi tamamiyle bütçesel evvelceliklerle ilgilidir. Her şeyden evvelce devletimizde bir aşının ithal edilebilmesi ve hususi de olsa ufaklıklara uygulanabilmesi amacıyla Esenlik Bakanlığı’ndan alınan ruhsata gereksinim vardır. Esasen bir çok ilerlemiş ülkede parasız olarak tüm ufaklıklara yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

Top