You are here
Home > Sağlıklı Bilgiler > Helal Ve Sağlıklı Yaşam Nedir ?

Helal Ve Sağlıklı Yaşam Nedir ?

Helal Ve Sağlıklı Yaşam Nedir ?

Helal ve sağlıklı yaşam konusunda ilk olarak, beslenme alışkanlıklarına bakış açımız üzerinde durmak istiyoruz.

Bize göre beslenmek için tüketilen gıdalar, her şeyden önce helal olmalıdır; çünkü anlayışımıza göre, insan fıtratı-yaratılışı helal gıdaya göre programlanmıştır. Bu o kadar önemlidir ki, sağlık sorunlarının büyük bir kısmında haram gıdalar ile beslenmek yatmaktadır. Sadece fizyolojimiz değil aynı zamanda psikolojimiz de bu durumdan etkilenmektedir. HSY tarzının beslenmeye bakış açısında ikinci önemli nokta ise, tüketilen gıdaların temiz olmasıdır. Beslenmede bir diğer önemli nokta, doğal gıdaların tüketilmesidir, başka bir ifade ile, sağlığımızı tehlikeye sokabilecek nitelikte olan gıda katkı maddelerinden kaçınmaktır. HSY tarzının beslenme konusuna yaklaşımı kısaca; “helal ye iç” (eat drink halal) şeklinde, evrensel geçerliliği olan bir cümle ile özetlenebilir.

Helal ve sağlıklı yaşam tarzı bir bütün olarak düşünülürse, hiç kuşkusuz ikinci yarısını, “sağlıklı yaşam” oluşturacaktır. Sağlıklı yaşamı, daha doğrusu sağlığı WHO (DSÖ), “insanın bedenen ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasıdır” şeklinde tanımlamaktadır. Öte yandan; ABD ve Batı Toplumlarında, Lifestyle Medicine-Yaşam Tarzı Tıbbı isimli enstitüler kurulmuştur. Hastalıkların %70’inin yaşam tarzından kaynaklandığını iddia eden bu kuruluşlar, tüm bireylere düzenli egzersiz yapmayı önermektedir. HSY tarzının ikinci yarısında, yani, sağlıklı yaşam önerilerinde spor yapmak önemli bir yer tutmaktadır. HSY tarzına sahip olan her birey, yaşına en uygun spor aktivitesini belirlemeli ve bu işe düzenli olarak zaman ayırmalıdır. HSY tarzı, sağlıklı yaşamı ifade ederken, doğal çevreyi bozacak her türlü olumsuz gelişmelerden kaçınmayı öğütlemektedir. Doğaya dost, inancımıza uygun dünya standartlarını içeren, yaşam alanlarında, sağlığımızı tehdit eden (sigara, alkol, vd) tüm zararlı alışkanlıklardan sakınmayı ise, gerekli kılmaktadır.

Sonuç olarak; helal, temiz, doğal besin ögeleri ile beslenmek ve sağlıklı yaşam için düzenli egzersiz yapmak, HSY tarzının temel niteliklerini oluşturmaktadır.

Bir cevap yazın

Top