You are here
Home > Gebelik > Kan Uyuşmazlığı İğnesi Nedir Ne Zaman Yapılır ?

Kan Uyuşmazlığı İğnesi Nedir Ne Zaman Yapılır ?

Kan Uyuşmazlığı İğnesi Nedir Ne Zaman Yapılır ?

Gebelikte anne ile baba içinde kan uyuşmazlığı haiz olunan ise kan uyuşmazlığı iğnesi tüketimi gerekebilir. Kan uyuşmazlığı iğnesinin tıbbi adı AntiRh, AntiD Immunglobulin olarak bilinir. Kan Uyuşmazlığından kaynaklı anne ile bebek içinde oluşacak iletişimi önlemek hedefli kullanılır.
Hemen hemen antikor geliştirmemiş bir gebeye kan uyuşmazlığı iğnesi yaparak annede antikor gelişimi ve bebekte yazışma engellenebilir.Kan Uyuşmazlığı iğnesi anında anında tüm vakalarda başarılıdır.

Kan Uyuşmazlığı İğnesi Nasıl Yapılır?
Kan Uyuşmazlığı iğnesi genel anlamda kas içine kalçadan uygulanmakla beraber damar içine meydana getirilen formları da haiz olunantur. Üretim senesi olan 1968 senesinden sonrasında süregelen olarak kullanılmakta ve anne ile bebekte kan uyuşmazlığına (Rh Uyuşmazlığı) bağlı olarak gelişecek hastalıklar önlenmektedir.

kan uyumsuzlugu

Kan Uyuşmazlığı Nedir?
Kan Uyuşmazlığı, anne kan grubu Rh negatif baba kan grubu ise Rh pozitif bulunmuş olduğu hallerde gelişip bebekte kan uyuşmazlığından meydana gelen tesirleşme olsılığı artmaktadır. Kan Uyuşmazlığından kaynaklı bebekte yazışma olması sık sık ilk gebeliklerde görülmez. Bundan dolayı ilk gebelikte plasenta bariyeri niçiniyle anne ile bebeğin kanları birbirine karışmaz, bebek kanının anneye geçişi doğum esnasında gerçekleşir. Hem de bebek kan grubu Rh negatif ise de yazışma olmaz. Bebek kan grubu Rh pozitif ise kan uyuşmazlığından kaynaklı bebekte yazışma olabilir.

Kan Uyuşmazlığı İğnesinin (AntiD Immunglobulin) etki mekanizması, bebekten anneye geçebilecek Rh pozitif kan hücrelerine bağlanarak anneye geçişlerini engellemek ile olur. Bebeğe ilişik Rh pozitif kan hücreleri anneye geçiş yapar ise anne tanımadığı bu yabancı hücrelere karşı antikor oluşturur. Bu antikorlar ise bebeğin kan hücrelerini parçalayarak hafiften ağıra bazı problemlere niçin olacaktır. Bu problemler anemi, kalp yetmezliği, gövde boşluklarında sıvı birikimesi, beyin hasarı ve fetal ölüm şeklinde meydana çıkabilir.

Kan Uyuşmazlığından meydana gelen bu fena neticeleri önlemenin tek yolu kan uyuşmazlığı iğnesini yaptırmaktır. Gebelikte anne ile bebeğin kanları birbirine karışmasa da enderen bebekten plasenta yolu ile azca kanamada geçip anneyi immunize edebilir. Bu amaçla kan uyuşmazlığı iğnesi gebeliğin 28. haftasında koruma hedefli olarak; bebek kan grubu Rh pozitif ise de doğumdan ileri ilk 72 saat içersinde olmak suretiyle anneye yapılır.Kan uyuşmazlığı iğnesi anneye yapılır. Bebeğe hiçbir zaman kan uyuşmazlığı iğnesi yapılmaz. Bebek doğunca Rh pozitif ise kan uyuşmazlığı iğnesi anneye yapılır. Fakat gebelikte de kan uyuşmazlığı iğnesi yapılabilir. Gebelikte geçirilen kanama, düşük, kürtaj, anne karnına darbe, koryon villus biopsisi, kordosentez, amniosentez benzer biçimde cerrahi girişimler ardındannda, dış gebelikte, plasentanın önde olması ya da erken ayrılması halinde da kan uyuşmazlığı iğnesi yapılmalıdır. Gebelikteki kanama 12 haftadan uzun sürer ise 2. kez kan uyuşmazlığı iğnesi yapılmalıdır.

Kan Uyuşmazlığı İğnesi Kimlere Yapılabilir?
Kan Uyuşmazlığı iğnesini ilk uygulamadan evvelce indirekt coombs testi yapılarak anne ile bebek içinde yazışma olup olmadığı araştırılmalıdır. İletişim var ise başka bir söyleyişle indirekt coombs testi pozitif ise kan uyuşmazlığı iğnesi yapılmaz. İletişim yoksa doğrusu indirekt coombs testi negatif ise kan uyuşmazlığı iğnesi yapılır. Doğumdan sonrasında ise bebek kan grubuna bakılır ve bebek Rh pozitif ise anneye kan uyuşmazlığı iğnesi yapılır. Bebek Rh negatif ise kan uyuşmazlığı iğnesi yapılmaz; zira kan uyuşmazlığına bağlı yazışma yalnızca bebek Rh pozitif, anne Rh negatif ise gerçekleşir. Kan uyuşmazlığı iğnesi doğumdan sonrasında ilk 72 saatte yapılır ise koruyuculuk en iyidir. Fakat iğnenin temini gecikirse doğum peşinden 2-4 hafta ardındanna kadar da yapılması mümkündür. Kan uyuşmazlığı iğnesi her gebelikte tekrarlanmalıdır. Kan uyuşmazlığı iğnesinin yan tesirsi hafifçe ateş ve enjeksiyon yerinde ağrı olup kendi kendine geçer. Antikor ilerlemiş annede kan uyşmazlığı iğnesi yapmanın bir yararı yoktur. Kan uyuşmazlığı iğnesi değişik doz ve isimlerde satılmaktadır.

Bir cevap yazın

Top