You are here
Home > İlaçlar > Majezik 15 Film Tablet 100 mg Prospektüs

Majezik 15 Film Tablet 100 mg Prospektüs

majezik 100mg 15

Majezik 15 Film Tablet 100 mg Prospektüs

 

İlacın Formülü:
Flurbiprofen, 100 mg
Farmakolojik bilhassari:
Farmakodinamik bilhassar
Flurbiprofen analjezik ve antienflamatuar etkilere haiz fenilalkanoik asit türevi güçlü bir nonsteroidal antienflamatuar ajandır. Tesirini, prostaglandin biyosentezinin karmaşık olarak siklooksijenaz enzim civarında inhibisyonuna bağlı olarak ve dokuların periferik ağrı mediyatörlerine karşı sensitizasyonunu engel olarak gösterir. Farmakolojik çalışmalarda Flurbiprofen’in tedavi dozlarından sonrasında meydana gelen denge seviyesi plazma seviyelerinin altındaki konsantrasyonlarda bile etkili bulunmuş olduğu bildirilmiştir. Flurbiprofen tüketimine bağlı yan etkisin insidansı son aşama düşüktür. Bir çok hafifçe ve geçici yan etkilerdir. Hepatik, renal ve hematopoetik sistemler üstünde yan etkisinde bırakır bildirilmemiştir.

Farmakokinetik bilhassar
Flurbiprofen, oral yolla alındıktan sonrasında süratli bir halde absorbsiyona uğrar ve aşağı yukarı 1.5 saat içersinde kan zirve seviyelerine ulaşır. Gıda ile eş güdümlü alınması ilaç biyoyararlanımını değiştirmez. Eliminasyon yarılanma ömrü aşağı yukarı 6 saattir. Flurbiprofen ileri derecede metabolize edilir, % 20’si özgür ve konjüge formda, aşağı yukarı % 50’si ise, hidroksillenmiş metabolitleri durumunda idrarla bedentan atılır. Flurbiprofen % 99’dan oldukça serum proteinlerine bağlanır
Endikasyonları:
Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, bursit, tendinit, yumUşak doku yaralanmaları ve dismenorede endikedir.
Kontrendikasyonları:
Flurbiprofen’e karşı aşırı duyarlılığı olan şahıslarda kontrendikedir.
Flurbiprofen; Aspirin ya da başka nonsteroidal antienflamatuar ilaçların astım, ürtiker ya da başka allerjik tepkilere yol açmış olduğu tanınan şahıslarda ve dendritik keratitiste kontrendikedir.

Ikazlar/Önlemler:

  1. Kronik olarak nonsteroidat antienflamatuar ilaçlarla tedavi edilen hastalarda önemi gastrointestinal yan etkisin görülebileceği düşürülerek hastalar ilgiyle takip edilmelidir.
  2.  Öteki nonsteroid antienflamatuar ilaçlarda da bulunmuş olduğu benzer biçimde renal ve hepatik fonksiyon problemi tanınan geçmişte böbrek ya da karaciğer hastalığı geçirmiş şahıslarda ilgiyle kullanılmalıdır.
  3. Kardiyak dekombansasyonu, hipertansiyon ve aynısı hastalıkları tespit edilen şahıslarda sıvı retansiyonu ve ödem görülme şansına karşı ilgiyle kullanılmalıdır.
  4. Meydana getirilen çalışmalarda 12 aydan oldukça sürede günde 200 mg’lık dozda alınan flurbiprofenin kanama zamanını uzatmadığını bildirilmiş olmasına rağmen bilhassa anormal kanama potansiyeli olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Hamilelik ve laktasyonda kullanımı: Hayvanlar üstünde oluşturulan çalışmalarda flurbiprofenin teratojenik tesirinin bulunmadığı gösterilmiş olmasına rağmen insanoğlu üstündeki çalışmaların yetersizliğinden kaynaklı flurbiprofenin hamilalerde kullanılması tavsiye edilmez.

Proslaglandin inhibitörü ilaçların yeni doğanlar üstündeki mümkün yan tesiri sebebiyle flurbiprofenin laktasyonda kullanılması tavsiye edilmez.

Yan etkisinde bırakır/Advers etkisinde bırakır:
Flurbiprofen tedavisi ile ender olarak görülen yan etkisinde bırakır hafifçe şiddetle, doza bağlı ve geçicidirler. Dispepsi, mide bulantısı, kusma, Abdominal ağrı, gaz şikayetleri, diyare, konstipasyon, ürtiker, baş dönmesi, sinirlilik, kulak çınlaması, bulanık görme, gövde ağırlığı değişimleri.

İlaç etkileşimleri:
Flurbiprofen tedavisi ile ender olarak görülen yan etkisinde bırakır hafifçe şiddette, doza bağlı ve geçicidirler: Dispepsi, mide bulantısı, kusma, Abdominal ağrı, gaz şikayetleri, diyare, konstipasyon, ürtiker, baş dönmesi, sinirlilik, kulak çınlaması, bulanık görme, fibrozis, miyozis, midriyazis, rinit, gövde ağırlığı değişimleri, ödem, amnezi, baş ağrısı, insomnia, uykuya eğilim, gastrointestinal kanama, karaciğer enzimlerinde yükselme, refleks artışı, tremor, vertigo.

 

 

Bir cevap yazın

Top