You are here
Home > Erkek Sağlığı > PPD Testi Nedir Ne Zaman Yaptırılır ?

PPD Testi Nedir Ne Zaman Yaptırılır ?

PPD Testi Nedir Ne Zaman Yaptırılır ?

Astım hastalarının bulguları ile tüberküloz hastalarının bulguları benzer bulunmuş olduğu amacıyla her hastaya kesinlikle PPD testi yapılmalıdır.

Günümüzde tüberküloz enfeksiyonunu gösteren tek kontrol tüberkülin cilt testidir. Tüberkülin cilt testi (TCT), kişinin tüberküloz basili ile enfekte olup olmadığını gösterir, hastalık ile ilgili informasyon vermez. Hastalık tanısında dolaylı olarak destek olabilir.

PPD Testi Nasıl Yapılır?
Sol önkolun 2/3 üst evresinde iç ya da dış yüzüne, cilt amacıylae yapılır. Kullanılacak alanda cilt lezyonu olmaması ve venlere uzak olması önerilir. Enjeksiyondan sonrasında 6-10 mm çaplı bir kabarcık oluşmalıdır. Bu kontrol ideal yapılmamışsa anında ikinci bir kontrol dozu, birkaç santimetre uzak bir yere yapılır ve yeri kaydedilir. Şişe ya da ampulün işi tamamlanınca gene buzdolabı ya da buz kabına konur. Masa üstünde bekletilmez. Tüberkülin uygulanacak saha rastgele bir antiseptikle silinmez.

ppd insulin

PPD Testi Sonucu Nasıl Anlaşılır?
Kontrol meydana getirilen kişi daha evvelce BCG ile aşılanmışsa ya da tüberkül basili ile karşılaşmışsa, 2-3 gün içersinde kontrol yerinde hiperemi (kızarıklık) ve endürasyon (kabartı) oluşur. Hipereminin çapı önemli değildir. Sertlik şeklinde saptanan kabartının (endürasyonun) çapı mühimdir.

Endurasyon (sertlik) zenginliği inspeksiyonla ve palpasyonla saptanır. Bir tükenmez kalem ucu ile de endurasyonun başladığı noktalar saptanabilir. Kontrol gerçekleştirdikten 48-72 saat sonrasında (2-3 gün) endürasyon çapı saydam bir cetvelle milimetrik olarak ölçülür. Önkolun doğrultusuna dik olan çap okunması mümkün. (Hususi hallerde ölçüm 96 saate kadar yapılabilir.) Endurasyon yokluğunu not eder iken “negatif” değil “0 mm” olarak yazmak doğrudur.

Kontrol yerinde bül, vezikül ve aynısı tepkiler görülebilir. Mühim değildir. Kesinlikle pomat vb sürülmez. Ağızdan ağrı kesiciler alınabilir. Birkaç haftada kendi kendine geçebilir.

 

Bir cevap yazın

Top